Polska

Beskid Śląski

Beskid Śląski jest najdalej na zachód wysuniętą grupą górską Beskidów Zachodnich. Ogólnie rzecz ujmując, jego granice wyznaczają doliny rzek: Odry, Beczwy, Kisuczy (w Czechach), Soły, Żylicy i Białej; ku północy Beskid Śląski opada stromo w kierunku Pogórza Śląskiego. Tylko wschodnia część tej rozległej grupy górskiej leży w granicach Polski. Główny grzbiet Beskidu Śląskiego wkracza w Czechach na teren naszego kraju we wsi Jaworzynka, skąd ciągiem łagodnych wzniesień biegnie ku Ochodzitej (894 m) nad Koniakowem. Od tego szczytu odgałęzia się w kierunku północnym Pasmo Baraniogórskie, jedyne z pięciu ramion znajdujące się na terenie Polski. Odbiegają od niego liczne boczne grzbiety, wśród których można wyróżnić m.in. grzbiet Czantorii i Stożka, grzbiet Czupla i Równicy, Klimczoka i Błotnego (Błatniej). To ostatnie boczne odgałęzienie sąsiaduje poprzez rozległe obniżenie Bramy Wilkowickiej (420 m) z Beskidem Małym. Z Ochodzitej główny grzbiet kieruje się na południe przez Solowy Wierch i na Przełęczy Zwardońskiej (686 m) łączy się z Beskidem Żywieckim. Do najwyższych szczytów Beskidu Śląskiego należą: Łysa Góra (1324 m) w Czechach, a w Polsce Skrzyczne (1257 m) i Barania Góra (1220 m).

Wśród wielu dolin, rozcinających bogato urzeźbione górskie pasma z licznymi bocznymi odgałęzieniami, największą jest dolina Wisły, biorąca początek pod Baranią Górą. Wzniesienia i obniżenia Beskidu Śląskiego zbudowane są z piaskowców godulskich i istebniańskich, przedzielanych warstwami łupków. Skały te, pochodzące z okresu kredowego i najstarszego trzeciorzędu, wchodzą w skład tzw. fliszu karpackiego. Mimo łagodnych, kopulastych kształtów gór stosunkowo często spotyka się w Beskidzie Śląskim rozmaite formy skalne — grzyby, ambony, ścianki czy rumowiska. W niektórych partiach gór występują także jaskinie typu rozpadlinowego. Pod względem zagospodarowania turystycznego Beskid Śląski należy do rejonów przodujących w kraju, zarówno pod względem ilości schronisk jak i zagęszczenia znakowanych szlaków turystycznych. Pozwala to na organizowanie wycieczek o różnej skali trudności. Kilka górskich przełęczy udostępnionych jest szosami, spotyka się również takie udogodnienia, jak wyciągi krzesełkowe (na Skrzyczne i na Wielką Czantorię) czy kolejka gondolowa na Szyndzielnię. W rejon Beskidu Śląskiego przybywają na wypoczynek tysiące wczasowiczów i turystów z całej Polski. Stąd też, niestety, przyroda utraciła tutaj dawno swój pierwotny charakter. Beskid Śląski nie posiada wprawdzie zabytków tej miary co kościółek w Dębnie na Podhalu, jednak na jego terenie znajduje się sporo interesujących, godnych zwiedzenia obiektów zabytkowych; tym ciekawszych, że historia ich splata się nierozłącznie z dziejami kilku państw: Czech, Austrii i Węgier. Jak na każdym pograniczu, tak i w Beskidzie Śląskim zamieszkiwali ludzie różnej narodowości i wyznający różne religie. Tworzyli tu artyści, którzy brali wzory nie tylko z Krakowa czy Warszawy, ale także z Pragi i Wiednia. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu również o długiej i trudnej drodze Śląska do odrodzonej Polski. Godnym podziwu jest fakt, że w Beskidzie Śląskim, tak blisko od najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce — Górnego Śląska, zachowały się relikty dawnej górskiej kultury pasterskiej, a także bogata szata leśna.