Polska

Kopalnia soli w Wieliczce

KOMORA WARSZAWA
Wchodzi się do niej bezpośrednio z komory „Wisła”. Jest to prostokątna obszerna sala o powierzchni 1240 m2, położona na głębokości 125 m pod ziemią. Wydobytą stąd w początkach XIX w. sól oddano na potrzeby stworzonego wtedy Księstwa Warszawskiego i stąd nazwa komory.
Samo wnętrze czyni wrażenie okazałej sali widowiskowej, wykutej oczywiście we wnętrzu solnej skały. Z prawej strony od wejścia na wysokiej podmurówce, znajduje się podium dla orkiestry, a przy drugim końcu sali – obszerna estrada, z kulisami ukrytymi za solną otoką. Stałą dekorację wnętrza stanowią dwaj „Bracia Górnicy”, wychodzący z uśmiechem na twarzy i wąskiego chodnika po lewej stronie sali (dzieło Stefana Kozika 1961 r.), oraz powszechnie znany symbol górnictwa – dwa skrzyżowane młotki górnicze, skomponowane na stropie komory z wielu małych żarówek. Reszta wyposażenia jest wymienna, w zależności od potrzeb sala bowiem pełni różnorakie funkcje. Normalnie służy jako hala sportowa (tenis, koszykówka, siatkówka, a także konkursy modeli pojazdów zdalnie sterowanych). W okresie letnich wakacji Dyrekcja kopalni udostępnia tę salę dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje w Wieliczce wczasy dla nauczycieli pragnących podleczyć swe organa głosu w słonym mikroklimacie podziemi.


Wielkim powodzeniem cieszą się również imprezy artystyczne, organizowane tu przez renomowane zespoły estradowe, krajowe i zagraniczne. Między innymi prezentował tu swój egzotyczny program cygański zespół „Roma”. Ponadto, w przeddzień 4 grudnia, odbywają się tu rokrocznie uroczystości Dnia Górnika, a później – zabawa sylwestrowa i inne karnawałowe bale. Pięknie udekorowana i odpowiednio iluminowana sala nabiera wtedy niebywałego uroku.

KOMORA BRATERSTWA BRONI
Ostatnie wyrobisko należące do trasy turystycznej nosi nazwę “Braterstwa Broni” i jest poświęcone braterstwu żołnierzy polskich i radzieckich, co symbolizują dwie sylwetki żołnierskie, wykute na solnym ociosie, oraz wyniosły pomnik Gen. Karola Świerczewskiego, wykuty w soli przez Antoniego Wyrodka (1964 r.). Ponadto na dwóch oddzielnych głazach solnych wyryto dwa napisy: Lenino 12.X.1943 i Berlin9.V.1945. Upamiętniają one wspólny szlak bojowy I armii polskiej i zwycięskich armii radzieckich od Lenino po Berlin. Historia kopalni była zawsze ściśle związana z losami całego kraju. Postanowiono więc i ów ważny, zwrotny moment w dziejach narodu „zanotować” w ten sposób w pamięci kopalni.
Samo wyrobisko pochodzi z XIX w. Odrestaurowano i nadano mu obecny wystrój w 1970 r., na XXV-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Tagi: foto ślub Wieliczka, Wynajem autokarów Wieliczka