Polska

Kopalnia soli w Wieliczce

JEZIORO IM. GEN. K. ŚWIERCZEWSKIEGO
Pamięć Generała, który „nigdy kulom się nie kłaniał”, jest wśród wielickich górników ciągle żywa. Sławę i popularność zyskał on sobie zwłaszcza przez swój udział w wojnie domowej w Hiszpanii, gdzie walczył jako “Gen. Walter”. Pod koniec II wojny światowej dowodził II armią polską, która oswobodziło m. in. stolicę Czechosłowacji Pragę. Po jego tragicznej śmierci (1947 r.) mianowano jego nazwiskiem jedną z najpiękniejszych komór na trasie turystycznej. W ciągu swej historii komora ta zmieniła swą nazwę kilka razy; w latach międzywojennych nosiła imię Józefa Piłsudskiego.
Komora jest obszernym wyrobiskiem górniczym o objętości ok. 20000 m3. Wyeksploatowano ją w latach 1810-30, natomiast drewnianą konstrukcję zabezpieczającą zbudowano w połowie XIX. stulecia, dzieląc wyrobisko na dwie części połączone tunelem. Warto zauważyć, że styl tej zabudowy różni się znacznie od wszystkich poprzednio widzianych. Interesująca jest zwłaszcza szczelna, „koszykowa” obudowa stropu: każda z dwóch części komory, widziana od spodu, przypomina rozłożony parasol. Dno obu części wypełnia jezioro; jego powierzchnia ma 1200 m2, a głębokość – niegdyś wynosiła 5 m, obecnie 1,5 m. Na przełomie XIX i XX w. zwiedzających przewożono wzdłuż jeziora na tratwie ciągnionej przez linę. W 1915 r., w czasie brawurowej przeprawy zbyt licznej grupy żołnierzy austriackich, lina zerwała się i siedmiu z nich, znalazłszy się pod tratwą, straciło życie. W następstwie tego tragicznego wypadku przejazd zlikwidowano, o głębokość jeziora zmniejszono.
Usytuowaniem swym komora należy już do poziomu III wyższego, a pomost nad brzegiem jeziora, gdzie zatrzymują się turyści, znajduje się na głębokości 125 m.

KOMORA IM. STANISŁAWA STASZICA
To samo imię nosi wielka polska uczelnia Akademia Góniczo-Hutnicza w Krakowie. Stanisław Staszic (1755-1826), wielki uczony i wybitny mąż stanu, był pionierem nauk geologicznych w Polsce, a te z kolei stały się podwaliną nowoczesnego górnictwa. Tutejszą kopalnię zwiedził w 1789 r.: uważał ją za kolebkę górnictwa polskiego i za niewyczerpalne źródło bogactwa narodowego. Jego popiersie ustawione na wyniosłym cokole (łączna wysokość 4,5 m), wykuł w soli Antoni Wyrodek w 1964 r.
Komora ta zostało wyeksploatowana w latach 1871—1918. Nie posiada ona niemal żadnych umocnień z drzewa gdyż jej kopulasty strop jest wystarczająco mocny. Objętość wyrobiska wynosi 10000 m3, a wysokość – 36 m. Tak jest obecnie. Natomiast pierwotnie spą (posadzka) komory znajdował się o 17m poniżej obecnego. Cała ta dolna część wyrobiska została zasypana gruzem skalnym i nakryta płytą z betonu. Stało się to w latach ostatniej wojny (w 1944 r.), kiedy hitlerowski okupant przystąpił w tym rejonie kopalnia do zakładania fabryki silników do samolotów. Rejon fabryki był całkowicie odizolowany od reszty kopalni, a jako robotnicy pracowali w niej nie górnicy lecz Żydzi. Przed nadejściem wojsk radzieckich urządzenia podziemnej fabryki zostały zdemontowane i wywiezione do Rzeszy, a Żydów wysłano na śmierć do Oświęcimia.

Tagi: usługi transportowe Wieliczka, Wieliczka salt mine