Zielona Góra: Zabytkowe śródmieście

Trasa prowadzi od starej osady przedlokacyjnej do średniowiecznego miasta, założonego na lewym brzegu rzeczki Łęczy, w granicach obrzeżonych owalem murów obronnych. Trasa ukazuje rozplanowanie miasta z okresu średniowiecza.
Punkt wyjścia na trasę stanowi parking przy skrzyżowaniu ul. Kupieckiej i ul. Podgórnej lub parking przy ul. Ciesielskiej w rejonie kościoła św. Jadwigi.
Przedlokacyjna osada usytuowana była na obszarze określonym dzisiejszymi ulicami – Podgórnej, Kupieckiej i p1. Jana Matejki.

Zielona Góra - Stary Rynek
Zielona Góra – Stary Rynek

Osiedle to istniało prawdopodobnie już w 1 poł. XIII w. Dzięki korzystnemu położeniu na skrzyżowaniu szlaków handlowych, biegnących z Wrocławia do Krosna i z Kożuchowa do Międzyrzecza, osada przekształciła się w ośrodek o charakterze miejskim. Na opisanym skrzyżowaniu stanął drewniany kościół św. Jana. Położona na zielonych stokach Góry Ceglanej do dziś zachował się jej fragment jako Park Winny – w pełni uzasadniała nazwę osady – Zielona Góra. W 1323 r. Zielona Góra otrzymała przywilej na wzór Krosna i najprawdopódobniej związane z tym przywilejem – prawa miejskie.

You May Also Like