Targanice – Jawornica – Leskowiec – Andrychów

Od skrzyżowania pod wierzchołkiem Łamanej Skały idziemy grzbietem, mijając po drodze skałki z piaskowca istebniańskiego (dwa progi skalne i ambona). Po 10 min zielony szlak skręca w prawo. Czeka nas teraz krótkie lecz strome zejście, po czym wędrujemy równym odcinkiem grzbietu, bukową „aleją”. W ok. 20 min od rozwidlenia szlaków schodzimy na polanę, z której widać po prawej grzbiet Czarnej Góry. Łagodnie podchodzimy pod wypiętrzenie grzbietu (Potrójną Górę — 863 m), po czym obniżamy się osiągając wkrótce rozległą Halę Rzycką, opadającą w kierunku północnym (od skrzyżowania pod Łamaną Skałą 45 min). Otwiera się z niej widok w kierunku zachodnim.
Pasterstwo w Beskidzie Małym nigdy nie osiągnęło takich form, jak w wyższych partiach Beskidów. Przyczyną była m.in. stosunkowo niewielka ilość polan, a także bliska odległość dolin powodująca, że nie było większej potrzeby prowadzenia gospodarki pastwiskowej odrębnie od gospodarki rolnej. Tematyka pasterska występuje jednak w niektórych miejscowych podaniach (np. o bacy ugotowanym przez zbójników na Jawornicy). Również bowiem i w te strony, tak bliskie gęsto zasiedlonych rejonów dawnego księstwa zatorskiego, przywędrowali w XVI w. koczownicy wołoscy, rozpowszechniając wśród miejscowej ludności gospodarkę pasterską i zakładając na tzw. prawie wołoskim wsie zarębne (na surowym korzeniu) — m.in. wieś Rzyki leżącą u naszych stóp.


Osobliwóścią niektórych polan Beskidu Małego są spotykane tu i ówdzie (zwłaszcza w otoczeniu doliny Soły) kamienne szałasy o prymitywnej konstrukcji. Budowano je dla przechowywania siana. Przyczyną użycia kamienia do budowy tych szałasów było prawdopodobnie to, że lasy należały do wielkiej własności ziemskiej, toteż góralom niełatwo było o drewno.
Wchodzimy w las i po około 25 min jednostajnego podejścia osiągamy szczyt Leskowca (922 m). Znajduje się tu panorama z objaśnieniami.
Panorama z Leskowca należy z pewnością do najbardziej rozległych i najpiękniejszych w Beskidzie Małym. Na południu widać na ostatnim planie potężny masyw Babiej Góry, w lewo od niego czasami widoczne Tatry. Na płd. wsch. oglądamy szczyty Beskidu Średniego z bezleśną kopułę Koskowej Góry i (w lewo od niej) Kotoniem. Za Beskidem Średnim przy dobrej widoczności dostrzec można, bardziej ku wschodowi, szczyty Beskidu Wyspowego z Zębalową i Luboniem Wielkim, zaś bardziej w stronę południową — dalekie pasmo Gorców.

Tagi: wesele Andrychów, wynajem dźwigów Andrychów, żaluzje Andrychów, makijaż Andrychów

You May Also Like