Rycerka Górna – Wielka Racza – Przegibek

Hale żywieckie użytkowane są również jako łąki kośne. Tradycyjny podział rozróżnia hale, zwykle położone w partiach grzbietowych gór, gdzie prowadzi się jedynie wypas lub koszenie, oraz niżej położone polany. Te ostatnie, pełniąc rolę pastwiska leżącego poza zwartym obszarem wsi, bywają także użytkowane pod uprawą owsa lub ziemniaków. Na halach spotkać można (coraz rzadziej) szałasy, w których robi się ser i gdzie mieszka baca wraz z pasterzami. Znajdują się też na nich przenośne drewniane zagrody dla zwierząt, tzw. koszary oraz koliby, czyli. schrony dla pasterzy. W wyniku podziałów hale należą do kilku, a czasem nawet do kilkudziesięciu współwłaścicieli, zaś części ich noszą odrębne nazwy; np. w obrębie hali na Małej Raczy rozróżnia się Kowrzyska, Mościska i Ślebiodówkę.
Szlak obniża się na przełączkę pod szczytem Orła, po czym trawersuje jego wierzchołek od Północnej strony. Ponad rozległymi wyrębami ponownie dochodzimy do granicznego grzbietu i polaną obniżamy się na przełęcz pomiędzy Orłem i Bugajem, gdzie po słowackiej stronie stoją szopy.
Mimo braku przejść granicznych dostępnych dla turystów, w Beskidzie Żywieckim istnieją gospodarcze kontakty przez granicę, np. Słowacy mają po polskiej stronie swoje polany, które koszą.
Skręcamy w lewo szeroką drogą przez las, by po chwili wyjść na rozległą halę Śrubitę z pięknym widokiem na Wielką Raczę. Rozciągający się wokół hali bukowo-jodłowy las z domieszką świerka, jesionu i jaworu, w wieku 140-220 lat, typowy dla regla dolnego (wysokość 850-950 m npm), objęty jest pierwszym na Żywiecczyźnie (od 1957 r.) rezerwatem przyrody. Powierzchnia obszaru, chronionego wynosi ok. 24 ha.

Przegibek - Schornisko
Przegibek – Schornisko

Przemierzywszy w poprzek halę schodzimy do lasu, trawersując szczyt Bugaja. Szlak mija wyręby, potoczek, przekracza boczny grzbiet i wkrótce osiąga polanę Mały Abramów. Podchodzimy nią, mijając wąski pas lasu, na kolejną polanę Wielki Abramów pod szczytem Jaworzyny (1173 m, od schroniska około 2 godz.). To widokowe miejsce, latem obfitujące w borówki, nadaje się dobrze na odpoczynek.
Na pierwszym planie widać Przegibek ze schroniskiem, za nim szczyty Będoszki Wielkiej, na południe od Przegibka zalesione kopy Bani i Kikuli. Na zachodzie Wielka Racza. Horyzont zamyka od zachodu pasmo Beskidu Śląskiego, a od północnego wschodu wysokie wierchy grupy Pilska.
Pozostawiając po prawej szczyt Jaworzyny, szlak dochodzi do granicy i obniża się na przełączkę między Kikulą i Banią, skąd wygodną ścieżką docieramy do niedalekiego już skrzyżowania szlaków na skraju osiedla Przegibek. Z Wielkiej Raczy 2.30-2.45 godz.

You May Also Like