Rycerka Górna – Wielka Racza – Przegibek

Trasa niezbyt trudna. Prowadzi wyjątkowo urozmaiconym grzbietem pasma raczańskiego. Wspaniałe widoki z Wielkiej Raczy. Przytulne schroniska na Raczy i Przegibku.
Uwaga: Ponieważ część trasy przebiega wzdluż granicy, koniecznie należy wziąć ze sobą dowód osobisty.

TRASA PIESZA 1 dzień: Rycerka Górna-Kolonia — Wielka Racza (1236 m, szlak żółty); 2.30 godz., nocleg w schronisku. 2 dzień: Wielka Racza – Jaworzyna (1173 m) — Przegibek (szlak czerwony) — Będoszka Wielka (1144 m) — Przegibek (szlak czarny) — Rycerka Górna-Kolonia (szlak zielony); 4 godz.

DOJAZD. Bielsko-Biała — Żywiec – Rajcza — Rycerka Górna-Kolonia (63 km). POWRÓT tą samą drogą.

OPIS TRASY DOJAZDOWEJ
51 km: Rajcza — wieś letniskowa położona w niewielkiej kotlinie śródgórskiej utworzonej w miejscu, gdzie źródłowy potok Soły — Stanica łączy się z Rycerką i Ujsołą. Miejscowość pełni rolę ośrodka administracyjno-handlowego dla okolicznych górskich wiosek. W kościele z 1890 r. w bocznym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej darowany przez króla Jana Kazimierza. Obraz ten dawniej znajdował się w nie istniejącym już drewnianym kościele. Żywiecczyzna posiadała szereg związków z królewską rodziną Wazów. Król Jan Kazimierz właśnie tędy miał powracać do Polski po szwedzkim potopie. W 1 połowie XVII wieku dobra żywieckie dzierżawiła Konstancja, żona króla Zygmunta III Wazy a matka Jana Kazimierza.

Bielsko Biała
Bielsko Biała

W dawnym pałacyku Karola Stefana Habsburga znajduje się sanatorium.
Z rynku jedziemy drogą w kierunku Zwardonia.
52 km: Rycerka Dolna. Na rozwidleniu skręcamy w lewo, w dolinę potoku Rycerka. Wzdłuż niego ciągną się zabudowania tej wsi, a następnie, Rycerki Górnej. Obydwie osady mają charakter letniskowy. W czasie wojny obie wsie objęła akcja przesiedleńcza; w miejsce wysiedlonych 700 mieszkańców Rycerki Dolnej sprowadzono 68 osadników niemieckich. W odwet za akcje partyzantów radzieckich Niemcy spacyfikowali osiedle Czanieckich, zabijając i paląc żywcem w zabudowaniach 10 osób, w tym 6 kobiet. Tragiczne te wydarzenia upamiętnia pomnik. W Rycerce Górnej znajduje się także park imienia Wojsk Ochrony Pogranicza i pomnik kapitana Plewy, który zginął tu w 1947 r.
63 km: Rycerka Górna-Kolonia.

You May Also Like