Szlak Dwóch Kopców

Wnętrze kościoła nosi klasycystyczne cechy stylu Ludwika XVI z końca XVIII w., nadane mu przez X. Sebastiana Sierakowskiego, za ksieni Magdaleny Otfinowskiej. Styl ten zwraca uwagę szczególnie w urządzeniu prezbiterium, ujętym w kolumny jońskie, między którymi znajdują się ozdobne fotele. Barokowe ołtarze pochodzą z 1731 r., z czasów ksieni Brygidy Teresy Otfinowskiej. Na jednym z nich, obok pięknej, drewnianej, barokowej ambony, spoczywają w grubo pozłacanej trumience z brązu relikwie tutejszej zakonnicy Bronisławy Odrowążówny (1204-1259). Była ona siostrą śś. Jacka i Czesława Odrowążów, przodkami zaś jej byli Prandotowie i Jaksowie. Prowadziła świątobliwe życie i, jak podaje tradycją, na pobliskim Sikorniku często całe dnie spędzała na samotnej modlitwie i kontemplacjach. W wyniku starań ksieni Ewy Stobieckiej, w pierwszej połowie XIX w. przeprowadzona została beatyfikacja bł. Bronisławy. W ołtarzu widnieje wyobrażający jej postać obraz, malowany przez Walerego Eliasza Radzikowskiego. W skarbcu klasztornym przechowywanych jest wiele cennych, zabytkowych przedmiotów. W archiwum klasztoru znajdują się ciekawe dokumenty, w tym między innymi: ustawa z 1340 r. w tłumaczeniu z 1541 r. z języka łacińskiego na oryginalny język staropolski, dyplomy czyli dokumenty i przywileje od XIV do XIX w, pisane na pergaminie z podpisami królów i ksień.


Klasztor składa się z kilku skrzydeł, bogato rozczłonkowanych, które otwierają się na wewnętrzne dziedzińce wirydarze (jest ich 9). Na zewnątrz klasztor na ogół nie posiada okien, natomiast dachy zakryte są attykami. jeden z budynków pochodzi z 1600 r. i mieścił szkołę dla dziewcząt (w południowo-zachodnim narożniku dziedzińca wjazdowego).
Tajemnica kościoła Świętego Salwatora (zwanego też Emaus). Kościół ten, niepozornie stojący przy ul. bł. Bronisławy, powoli odsłania swoje tajemnice. Tradycje, podania i legendy przekazują nam opowieści z czasów przedhistorycznych, mówiące, że stała tu pogańska gontyna. Na tę pamiątkę jedna z pobliskich ulic nosi nazwę „Gontyna”. W X wieku w okolice te przybyć mieli, prawdopodobnie z Moraw, apostołowie, głoszący nową wiarę chrześcijańską. Gontynę rozebrali, a na jej miejscu postawili kościółek, lub też kaplicę. Pewne jest to, że kościół należy do najstarszych w Krakowie przedromańskich zabytków architektury.

You May Also Like