Szlak Dwóch Kopców

5. Do Lisich Jam – Glinika (1,5 km). Za Kopcem Kościuszki w pobliże szlaku dochodzi od strony południowej wąski pas lasu Łasina. Wśród niego dnem dolinki biegnie w dół ścieżka. Dochodzimy nią do Przegorzał i ul. Kamedulską około 100 m w lewo (wsch.), a następnie ul. Bruzdową, w ciągu około 15 minut osiągamy niewielką kotlinkę, zwaną Lisimi Jamami, Glinikiem, albo „skarpami śmierci”. W 1967 r. na terenie Glinika zbudowano w czynie społecznym rodzaj mauzoleum, złożonego z trzech pomników. Przed jednym z nich tablica pamiątkowa głosi między innymi: „[…] Tu w latach okupacji 1939-45 hitlerowcy zamordowali ponad 1000 patriotów polskich. Mordowano żołnierzy Ruchu Oporu, kobiety, dzieci. Przywożone ofiary podprowadzano w grupach od 20-30 osób boso, ze związanymi rękami i dokonywano egzekucji. Ściany – wysadzane ładunkami wybuchowymi zasypywały zwłoki pomordowanych – tworząc ich mogiły”.

Dwór w Kryspinowie
Dwór w Kryspinowie

6. Do dworu i parku w Kryspinowie (700 m). Dojść tam można drogą od stawu, zwanego „Krakowskim Balatonem”, w lewo (pd.). Wieś ta do XIX w. nazywała się Śmierdząca (villa Smardonum; smardowie to wolni kmiecie, którzy w Kryspinowie wykorzystywani byli dawniej jako nadzorcy prac wykonywanych dla dworu książęcego w Krakowie). W 1125 r. wspomniana jest ta wieś jako należąca do opactwa tynieckiego. Na przełomie XIX i XX w. wieś należała do Jana Ślepowrona Skirlińskiego, do 1945 r. – do rodziny Suskich. Neoromański pałac z połowy XIX w. otoczony jest obszernym parkiem, w którym rosną zabytkowe drzewa, w tym m.in.: dąb czerwony, jawory, buki, ligustr i białodrzewy. Do 1952 r. w pałacu znajdowali pomieszczenie różni uspołecznieni użytkownicy (m.in. dom dziecka), a następnie Państwowy Ośrodek Mszynowy (POM), przekształcony w Ośrodek Mechanizacji Rolnictwa. Ośrodek, oprócz obsługi maszynowej rolników przeprowadza również badania nad ochroną roślin.
Około 1 km na południe od wsi, przy drodze do Piekar w 1968 r. i później, archeolog Kazimierz Godłowski dokonał odkrycia cmentarzyska ciałopalnego, złożonego z ponad 50 grobów z okresu rzymskiego (I—II w. n.e.), związanego z pobliską osadą koło Piekar. M.in. znajdował się tu grób konnego wojownika z mieczem importowanym z Rzymu, grotem włóczni, częścią tarczy, znaleziono też: groty, nożyce, okucia tarcz, brązowe naczynia rzymskie i celtycką ceramikę barwioną. Jest to jedyne, jak dotąd, duże cmentarzysko z tego okresu w Polsce południowej.
Po przeciwnej od pałacu stronie drogi wznosi się wzgórze pokryte lasem sosnowym. Tam, u podnóża skały, znajduje się Jaskinia Kryspinowska, będąca w stanie tworzenia się i posiadająca na dnie stały zbiornik wody; jest więc „młoda”, co jest zjawiskiem wyjątkowo na terenie Wyżyny Krakowskiej spotykanym. Grota składa się z dwóch komór i licznych korytarzy o łącznej długości około 140 m.

You May Also Like