Szlak Dwóch Kopców

Od „Domu Lenina” idziemy w dalszym ciągu ul. Królowej Jadwigi do budynku nr 78 (szkoła podstawowa), mieszczącego się u zbiegu ulic: Zaścianek i Królowej Jadwigi, na którym umieszczono tablicę pamiątkową z napisem: „W tym miejscu w nocy poprzedzającej dzień 28.VII.1943 r. pamiętny krwawą pacyfikacją Zwierzyńca, Woli Justowskiej, Przegorzał, żołdacy hitlerowscy zebrali mieszkańców Zwierzyńca, po czym 24 patriotów głównie robotników rozstrzelali a wielu innych zesłali do obozów zagłady”.
4. Do osady „łowców mamutów” (około 400 m). Ul. Vlastimila Hofmana (dawniej – ul. Spadzista) łączy się z al. Jerzego Waszyngtona w górnym jej odcinku, naprzeciw parkingu w pobliżu Kopca Kościuszki. W ulicę tę odchodzimy w prawo (pn.), lekko w dół, do poaustriackiej prochowni. Nad nią wznosi się nagie wzgórze z dawnym ziemnym szańcem. Wzgórze to w 1969 r. odsłoniło sensację archeologiczną, a mianowicie obozowisko „łowców mamutów”. Już w drugiej połowie XIX w., kiedy ówczesne wojskowe władze austriackie fortyfikowały wzgórze bł. Bronisiawy, na wysokości 290 m n. p. m. znaleziono dużą ilość kości mamuta i innych zwierząt, wiele narzędzi krzemiennych pierwotnego człowieka, ślady zwęglonego drzewa itp. W 1914 r. Władysław Demetrykiewicz określił wiek odkrytych tu przez siebie narzędzi krzemiennych na ponad 20 000 lat (młodszy paleolit). L. Sawicki w 1949 r.. odnalazł z kolei ślady osad ludzkich.

Szkielet Mamuta
Szkielet Mamuta

Badania Janusza Krzysztofa Kozłowskiego oraz Henryka Kubiaka, przeprowadzone w latach 1968-70, przyniosły rewelacyjne odkrycie faktu zamieszkiwania na stokach wzgórza osadników przez okres 10 000 lat: od około 28 000 do około 18000 lat temu. Przed 20 000 laty przybyli tutaj z okolic Brna w Czechach „łowcy mamutów” i znaleźli dobre warunki do osiedlenia się: duża ilość mamutów, łatwe do obrony wzgórze w widłach Wisły i Rudawy itp. Ludzie ci budowali szałasy mieszkalne z kości olbrzymich, a wymarłych już dziś zwierząt, natomiast mięso ich spożywali; z braku drzewa (teren pokryty był wówczas przez step i tundrę) kości mamutów służyły im też do rozpalania ognisk. Przypuszcza się, że w miarę oziębiania się klimatu „łowcy mamutów” przenosili się coraz bardziej na wschód i dotarli do okolic Woroneża, gdzie odkryto podobne szałasy z kości mamuta – osadę jedną z trzech tego typu w Europie (Brno, Kraków, Woroneż). W 1974 r. dokopano się do jeszcze niższych warstw ze śladami działalności człowieka z około 115 000 lat temu.

You May Also Like