Szlak Dwóch Kopców

Część koszarowa fortu (strona północno-wschodnia) do 1976 r. zaadaptowana została na hotel na około 400 miejsc. Znajdą się też tam ponadto: stylowa restauracja, kawiarnia, bary kawowe i samoobsługowe, klub z salą telewizyjną. Na najbardziej wysuniętym w stronę Krakowa bastionie wschodnim usytuowany zostanie taras widokowy. W bastionie południowo-wschodnim umieści się muzeum kościuszkowskie.
Pod koniec 1974 r. minister kultury i sztuki podjął doniosłą decyzję o lokalizacji w Krakowie słynnej „Panoramy Racławickiej”. Wykonana ona została w latach 1893-94 we Lwowie przez znanych malarzy: Wojciecha Kossaka i Jana Stykę (inicjatora pomysłu), przy pomocy całej plejady innych artystów (m.in. Włodzimierza Tetmajera, Teodora Axentowicza, Wincentgo Wodzinowskiego). Wymiary „Panoramy” 120 x 15 m. Urząd Miasta Krakowa postanowił, że po gruntownej konserwacji to wspaniałe dzieło sztuki umieszczone zostanie na zachód od Kopca Kościuszki, w specjalnie na ten cel wybudowanej rotundzie, schowanej w skale na głębokość około 17 m.


SIKORNIK. Nazwę Sikornik nosiła dawniej cała wschodnia połowa Pasma Sowińca, od Wisły po Przegorzały. Po wybudowaniu w 1702 r. na wschodnim skraju pasma kapliczki bł. Bronisławy, nazwę tę zachowało wzgórze (297 m n. p. m.), wznosząc się między Przegorzałmi a Wolą Justowską, wschodnia zaś część przybrała nazwę wzgórza bł. Bionisławy, która miała tam mieć swoją pustelnię, lub miejsce samotnych modlitw. Nazwa Sikornik wywodzić się ma od mnóstwa sikorek, żyjących kiedyś w tamtejszych lasach.
Grzbiet i południowy stok wzgórza są obecnie bezleśne. Natomiast las na północnym zboczu posiadał niegdyś stare drzewostany liściaste z przewagą dębu i poważną domieszką buka. Uległy one jednak później zniszczeniu, a miejsce ich zajęły przeważnie zarośla, podsadzane wyrosłym już bukiem, świerkiem, jedlicą i modrzewiem. W 1932 r. te lasy o powierzchni około 17 ha zakupiła od norbertanek gmina miasta Krakerm.

You May Also Like