Mała nizina węgierska

FERTOD — jest ciekawą miejscowością położoną przy szosie łączącej Gyor z Sopran. Niegdyś nazwa tej osady brzmiała Esterhaza, była bowiem gniazdem rodowym i paradną rezydencją książąt Esterhazy. Pałac, zbudowany przed dwustu laty przez Mikołaja Józefa, księcia Esterhazy, wzorowany był na paryskim Wersalu; miał 126 pokoi i niezwykle bogate wyposażenie wnętrza. W parku pałacowym wybudowano teatr, w którym odbyWały się słynne w Europie festiwale muzyczne. Jednym z dyrygentów był wielki Józef Haydn, który w czasie swego pobytu w Esterhaza skomponował około 700 utworów muzycznych. Dziś w pałacu mieści się naukowy instytut rolniczy.


SOPRON — jedno z niewielu miast na Węgrzech, które nie było okupowane przez Turków i dzięki temu zachowało swe zabytki historyczne w niemal nienaruszonym stanie. Historia miasta zaczyna się przed dwoma tysiącami lat, kiedy to założyli je Celtowie (na 400 lat przed pojawieniem się Rzymian) i nazwali je „Scarbantia”.
Zarys starego miasta ma kształt owalny, uliczki są wąskie, nieregularne. Charakterystyczną budowlą jest tzw. Wieża Miejska, wysokości 71 m, nosi ona ślady wielu stylów — od gotyckiego do baroku. Blisko wieży, przy placu Belojannisa, stoi dom rodzinny Storno. Zbudowano go w stylu renesansowym, lecz wiele elementów (np. główny portal) dodano już w okresie baroku. Dziś jest siedzibą muzeum sztuki. Zbiory obejmują rzemiosło artystyczne z XII-XV w., galerię obrazów i meble z XVI I i XVIII w. Również na placu Belojannisa stoi kolumna Św. Trójcy, uważana przez historyków sztuki za najpiękniejszy pomnik barokowy w całym kraju. Zbudowano ją w 1701 roku. Zabytki architektury gotyckiej to średniowieczna synagoga przy Uj utca 11 oraz XII-to wieczny kościół Benedyktynów. Oprócz zbiorów sztuki w domu Storno znajdują się w Sopran jeszcze dwa muzea: Muzeum im. F. Liszta, które gromadzi zbiory archeologiczne i historyczne oraz Muzeum Historii Górnictwa.

You May Also Like