Mała nizina węgierska

W drodze do największego w tym rejonie miasta Gyor, zatrzymać się należy koniecznie w BABOLNA, osadzie słynącej daleko poza granicami kraju z wysoko postawionej hodowli rasowych koni. Młode konie z Babolna, skrzyżowane z pełnej krwi arabami, są eksportowane do krajów Europy Zachodniej.
GYOR – stolica Małej Niziny (53 km od granicy z Austrią). Miasto liczy ponad 100 tys. mieszkańców. Jest bardzo ważnym ośrodkiem przemysłu maszynowego: wyrabia się tu wagony kolejowe, elementy konstrukcji mostów, silniki dieslowskie i maszyny rolnicze.


Historia miasta sięga czasów rzymskich. Zniszczone przez najazd mongolski w 1242 r. i ponownie odbudowane, znów legło w gruzach podczas wojen turecko-austriackich. Stojący na wzgórzu pałac biskupi – jedna z najstarszych budowli w mieście – został wzniesiony między 1561 a 1572 r. Naprzeciw pałacu widnieją mury katedry wybudowanej w początkach XV w. (część apsydy pochodzi prawdopodobnie z czasów dynastii księcia Arpada). W gotyckiej kaplicy Hedervary mieści się skarbiec katedralny, a w nim relikwie króla Władysława (1077-1095). Jest też posąg ze srebra (ok. 1400 r.) pozłacany i inkrustowany bizantyjską emalią, arcydzieło starożytnego jubilerstwa węgierskiego. Większość domów pochodzi z XVII i XVIII w. Na południowym krańcu placu Szechenyi wznosi się siedemnastowieczny kościół i opactwo Benedyktynów. Z domem nr 4 przy ulicy Alkotmany jest związana legenda. Tutaj jakoby miał nocować cesarz Napoleon Banaparte, gdy w 1809 r. zadał klęskę pod GYOR pospolitemu ruszeniu szlachty węgierskiej.
Miasto bardzo rozwinęło się w ostatnich latach dzięki szybkiemu wzrostowi uprzemysłowienia. Stąd prowadzi znakomicie utrzymana szosa przez Sopron do Wiednia, a druga w głąb kraju — nad Balaton.

You May Also Like