Puszcza Białowieska

Do dziś dnia najdziksze ostępy puszczańskie zamieszkuje wilk. Dalej spotykamy: dzika, zająca szaraka, zająca bielaka, lisa, borsuka, kunę, tchórza, wydrę, gronostaja, łasicę, wiewiórkę i inne.
Z ptactwa pierwsze miejsce w Puszczy zajmuje głuszec.
Głuszce, wielkie i coraz rzadziej spotykane ptaki, o pięknym upierzeniu z rodziny kurowatych, przetrwały obie wojny, a pieśń ich po dawnemu rozbrzmiewa w czasie toków wiosennych w ostępach Białowieży.
Czarny bocian, mało co ustępujący wielkością bocianowi białemu, ptak dziki, nader rzadki, unikający (w przeciwieństwie do tego ostatniego) człowieka, gnieździ się w Puszczy i stanowi jedną z jej rzadkości.
Bojowniki — bataliony są wielką osobliwością przyrodniczo-puszczańską, z rodziny bekasów, podobne do nich w zwykłym upierzeniu, na wiosnę stają się ozdobą bagien puszczańskich.
Na czas pory godowej samcom wyrastają sute kołnierze i kołpaki na uszach. Barwa piór i układ deseni na nich u każdego samca są różne i co roku inne, nieraz wprost fantastyczne. Niema dwu jednakowych, każdy wygląda inaczej, przypominając średniowiecznych trubadurów. Toczą one podczas godów zacięte, aczkolwiek bezkrwawe walki, przypominające turnieje średniowieczne. Walkę rozpoczyna 2-3 samców, do nich przyłączają się inni, i w końcu wszyscy walczą ze wszystkimi tak zawzięcie, że można je chwytać rękami. Po okresie toków zrzucają bogaty strój godowy i wszystkie stają się do siebie podobne, podobne do zwykłego bekasa. Piękny zbiór batalionów W Puszczańskim Muzeum stanowi niebywałą atrakcję dla zagranicy, zwłaszcza dla Amerykanów.


Na zakończenie wymienić należy cietrzewia, jarząbka, puhacza, orlika, jastrzębie, myszołowy, kanie, żurawia, czaplę, słonkę, rcine gatunki kaczek, nury, perkozy, kruka, liczne gatunki dzięciołów, drozdy, kosy, paszkoty oraz całe mnóstwo pomniejszych śpiewaków. Z płazów spotykamy: traszki, żabkę drzewną, kilka gatunków żab i ropuch. Z gadów — jaszczurkę żyworodkę, jaszczurkę zwinkę, padalca, żmiję zygzakowatą, zaskrońca, gniewosza oraz żółwia błotnego. Fauna ryb także jest bogato reprezentowana w wodach rzek i rzeczek puszczańskich.
Świat owadzi w Puszczy nie znajduje sobie równego pod względem bogactwa gatunków i form w lasach Europy środkowej. Do najciekawszych należą t. zw. relikty, czyli pozostałości północne i południowe. Stanowią one tutaj żywą historię zmian klimatu w Europie środkowej.

You May Also Like