Puszcza Białowieska

Fauna Puszczy nadzwyczaj jest bogata i urozmaicona.
Olbrzymem i królem puszczy był do wojny i staje się nim dzisiaj żubr.
Żubry żyjące dziś tylko w zwierzyńcach, rozpowszechnione były niegdyś na całym obszarze Starego Lądu, postęp jednak cywilizacji oraz związane z nią ograniczenie powierzchni leśnej, wypierało królewskiego zwierza z jego ostępów, odbierając mu stopniowo prawo istnienia.
Żubry żyjące w stanie dzikim zanikały w poszczególnych krajach Europy, w Angli wyginęły w XII w., we Francji w końcu XIV w., dłużej utrzymywały się w Niemczech, najdłużej poza Polską w Siedmiogrodzie (do końca XVIII w.).
W okresie wielkiej wojny, a zwłaszcza w czasie okupacji niemieckiej, liczba żubrów topniała szybko. Już w 1918 r. pogłowie spada do 180 sztuk, a kłusownictwo trwa nadal aż do ubicia ostatniej sztuki.
Ostatniego tułającego się po puszczy żubra zabił kłusownik Warfołomiej Szpakowicz w początku lutego 1919 r. (Wiadomości zawarte w książce K. Wróblewskiego p. t. „Żubr puszczy Białowieskiej” o zabiciu żubra w czasie późniejszym nie odpowiadają prawdzie).
W dn. 19. IX. 1929 r. przywieziono do Puszczy i osadzono w specjalnie utworzonym w tym celu rezerwacie 1 byka-żubra i 1 byka żubrobizona (który został wkrótce z hodowli usunięty). W niespełna miesiąc później (10. X. 1929 r.) przywieziono do rezerwatu 2 żubry-krowy. Rezerwat żubrów znajduje się w nadleśnictwie białowieskim, w odległości około 9 km od parku pałacowego przy szosie hajnowskiej i osadzie Zwierzyniec, a wchodzi w skład Białowieskiego Parku Narodowego.

Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy

W r. 1946 z tutejszego rezerwatu przewieziono do Niepołomic pod Krakowem 5 żubrów i darowano B. S. R. R. również 5 żubrów; Po drugiej wojnie światowej przejęliśmy zaledwie 16 żubrów pozostałych przy życiu.
Warto zaznaczyć, że w chwili obecnej na całej kuli ziemskiej istnieje 92 żubry, przy czym żubry polskie zachowały rasę najczystszą.
Na początku 1947 r, Białowieża posiadała 15 żubrów, które dniem i nocą pozostają pod nadzorem strażników żubrowych, a opiekę hodowlaną i zdrowotną sprawuje lekarz weterynarz – hodowca.
Zimą żubry dokarmiane są owsem, sianem, a poza tym dostają żołędzie, liściarkę i świeże gałęzie drzew liściastych, z których ogryzają korę.
Oprócz rezerwatu żubrów w skład Białowieskiego Parku Narodowego wchodzi również rezerwat koników typu tarpana leśnego.
Konik leśny = tarpan, uchował się w krzyżówce z koniem domowym tylko na trenie Polski.
W roku 1936 w Puszczy Białowieskiej został utworzony specjalny rezerwat w celu odrodzenia przebywającego tu aż do drugiej połowy XVIII wieku tego rzadkiego przedstawiciela dzikiej fauny.

You May Also Like