Przełęcz Kocierska – Wielki Cisownik – Żar – Porąbka

Grzbietową drogą skręcamy w prawo, schodząc jednostajnie na północny-zachód z fragmentarycznym widokiem na Jezioro Międzybrodzkie, nad którym widać Gaiki i Hrobaczą Łąkę. Wkrótce obszerna polana nachylona nad dolinę Małej Puszczy. Droga prowadzi jednostajnie w dół przez polanę, po czym nadal dość stromo schodzi na północny-zachód mieszanym lasem do granicy pól uprawnych, sięgających tutaj od Małej Puszczy. Po prawej kulminacja Palenicy nad Porąbką, w tyle z prawej Żar i Kiczera. Stąd rozpoczyna się szeroka droga w kierunku Porąbki (z Żaru 15 min.).
Droga wyprowadza na płaski teren, w rejonie sześciu słupów linii wysokiego napięcia. W lewo piękny widok na Jezioro Międzybrodzkie, w prawo – wieś Mała Puszcza. Dochodzimy do miejsca zejścia szlaku z grzbietu Żaru i skręcamy w lewo na trawers jego stoku. Trawersem tym, szeroką drogą obniżającą się jednostajnie, miejscami stromo przez mieszany las dążymy na północny-zachód, a w końcowym odcinku na zachód lasami bukowymi.

Góra Żar
Góra Żar

Czerwony szlak stromo wyprowadza nas do zgrupowania domków letniskowych nad Jeziorem Międzybrodzkim, po drugiej stronie którego widać Czupel i Magurkę. Z Żaru 45 min., z Kiczery, 1 godz. 30 min., z Wielkiego Cisownika 2 godz. 15 min., z Przełęczy Kócierskiej 4 godz.
Drogą jednostajnie w dół dochodzimy do małego zagłębienia terenu, gdzie na wprost widocznej Bujakowskiej Góry prostopadły skręt w prawo i zmiana kierunku marszu z zachodniego na północno-zachodni. Po drugiej stronie jeziora most i wylot doliny Żarnówki Wielkiej.
Od zagłębienia terenu krótko i jednostajnie w górę przez garb terenowy wśród rzadkich zabudowań otoczonych sadami. Szeroka droga jezdna prowadzi w pobliżu brzegu jeziora, łagodnie w dół po czym równo do zapory na Sole i szosy Żywiec – Kęty. Tutaj spotykamy szlak zielony, (droga nr 41). Szlaki czerwony i zielony skręcają prostopadle w lewo i dążą przez zaporę na drugą stronę rzeki Soły do przystanku PKS Żarnówka Mała i skrzyżowania dróg do Żywca, Porąbki i Kobiernic głównego węzła szlakow (drogi nr 37, 38, 39). Z Żaru 1 godz. 45 min., z Kiczery 2 godz., z Wielkiego Cisowmka 2 godz. 45 min., z Przełęczy Kocierskiej 4 godz. 30 min.

You May Also Like