Przełęcz Kocierska – Wielki Cisownik – Żar – Porąbka

Za przebiegiem grzbietu bez drogi i ścieżki szlak prowadzi jednostajnie w dół, w kierunku Żaru, ciągiem polan na zachodzie – do pierwszego płytkiego obniżenia terenu (od szczytu ok. 300 m). W miejscu tym należy skierować się skosem w prawo, przyjmując jako punkt orientacji rząd buków przy granicy lasu i schodzić w dół w kierunku źródła dającego początek potokowi Mała Puszcza. Widok na Palenicę nad Porąbką. Szlak przybiera kierunek zachodni, dochodząc do dolnej krawędzi nasypu zbiornika elektrowni. Na wprost piękny widok Gaików z Hrobaczą Łąką (od Kiczery 15 min.).
Elektrownia szczytowo-pompowa na Żarze wykorzystuje wody Soły. W okresach mniejszego zużycia energii woda pompowana jest ze zbiornika dolnego – rolę tę pełni Jezioro Międzybrodzkie – do górnego, usytuowanego na górze Żar (761 m), wznoszącej się ponad lustrem jeziora 432,4 m. Podstawowym elementem całego zakładu jest elektrownia zlokalizowana pod ziemią na głębokości 160 m, wyposażona w 4 turbozespoły rewersyjne o mocy 125 KW. Komora elektrowni połączona jest ze zbiornikiem górnym dwiema opancerzonymi sztolniami upadowo-ciśnieniowymi. Energię elektryczną wytwarza woda spadająca z górnego zbiornika. Elektrownia Porąbka-Żar należeć będzie po zakończeniu wszystkich prac do największych tego rodzaju obiektów w Europie.

Zapora Porąbka
Zapora Porąbka

Słabo wyróżniającą się ścieżką schodzimy na północ do wysokopiennego lasu mieszanego na wprost widocznego Kozubnika. Po chwili skręt w lewo i powrót do kierunku zachodniego. Idziemy lasem, lekko pofalowanym terenem. Ścieżka wyprowadza nas na nową drogo wiodącą wzdłuż wału zbiornika pod szczytem Żaru. Drogą tą idziemy około 10 minut, pod koniec łagodnie w górę. Szlak opuszcza następnie drogę i bez ścieżki dąży krótko i płasko na zachód, trawersując Żar – osiągamy grzbietową drogę opadającą ku Porąbce. Z Kiczery 45 min., z Cisownika 1 godz. 30 min., z Przełęczy Kocierskięj 3 godz. 15 min.

You May Also Like