Wadowice – Ponikiew – Leskowiec

Bardzo ciekawe są nazwy okolicznych przysiółków: Klisiówka, Klimczaki, Żar, Kiczora, Gładkie, Potrójna, Walaszkowie, Miasteczko, Zakocierz, Szkolarzówka
Pas pól zwęża się i droga wraz z niebieskim szlakiem skręca w górę na zach. do mieszanego lasu u wsch. podnóży góry Czoło (od Ponikwi ok 30 min.).
Wznosimy się jednostajnie mijając małą polankę, nad którą góruje w dali wierzchołek Jaworzyny. Szlak dąży w górę na płd. zach. Na wyraźnym rozwidleniu dróg należy podchodzić lewym odgałęzieniem wprost na płd. zach. Przez prześwity bukowego lasu dojrzymy z lewej bogato wyrzeźbiony źródliskowy lej potoku Ponikiewka. Wychodzimy na rozpłaszczenie terenu, gdzie szlak skręca obszernym zakolem na zachód po czym wznosi się na płd. zach. Po dwukrotnym przecięciu prostopadłych dróg osiągamy granicę wysokopiennego lasu oraz mieszanego młodnika i w lewo w górę wchodzimy na szeroką drogę z widokiem na grzbiet Jaworzyny.

Potok Ponikiew
Potok Ponikiew

Niskim mieszanym lasem jednostajne podejście na płd. zach. do głównego grzbietu Gancarza i do znaków zielonych (droga nr 8). Z Ponikwi 1 – 1 godz. 15 min., od Łysej Góry 1 godz. 45 min., z Wadowic 3 godz. 15 min – 3 godz. 30 min. Z miejsca tego roztacza się daleka panorama w kierunku Wadowic.
Znaki niebieskie i zielone dążą wspólnie na płd., przekraczają mały garb terenowy i następnie, nieznacznym obniżeniem, doprowadzają do rozwidlenia dróg. W prawo skręca tutaj narciarski szlak zjazdowy do Rzyk. Za słupami elektrycznymi szeroką trawiastą drogą szlak wyprowadza nas na dużą podszczytową halę, stromo i mozolnie pnąc się do wierzchołka Jaworzyny (890 m).
Tuż przed szczytem warto zatrzymać się na chwilę i obejrzec rozległy widok – od lewej w głębi grupa Hrobaczej Łąki, a przed nią pasmo Palenicy i Złotej Góry, dalej zalesiona kopuła Gancarza małe pasemko Wapienicy nad Andrycbowem oraz charakterystyczne Bliźniaki łączące się z Łysą Gorą i Iłowcem (pod Łysą Górą Ponikiew z kościołem) dalej na pn. wsch. grupa Żaru i Królewizny za którą zalesiona Jaroszowicka Góra.
Po wyjściu na szczyt Jaworzyny (890 m) otwiera się jeszcze lepszy widok. Na wsch. nakładają się wzniesienia Beskidu Wyspowego i Średniego – od lewej Ciecień, Kamiennik z Łysiną oraz rozczłonkowane Pasmo Kotonia i Koskowej (w tyle Śnieżnica, Ćwilin i Mogielnica). Na płd. wsch. Luboń Wielki oraz główny grzbiet Gorców od rejonu Rzek po Bukowinę Obidowską. Na płd. pasmo Polic, przełęcz Krowiarki (nad nią Tatry) i sylwetka Babiej Góry. Na tle pasma Polic – Magurka nad Suchą, a bliżej na pierwszym planie sylwetka Żurawnicy z wysoko podchodzącymi domami Krzeszowa. Szczyt Jaworzyny jest jednym z najwybitniejszych miejsc widocznych w całym Beskidzie Małym.
Od wierzchołka krótko schodzimy polaną do schroniska PTTK pod Leskowcem i węzła szlaków znakowanych (z Ponikwi 1 godz. 45 min., z Łysej Góry 2 godz. 15 min., z Wadowic 4 godz.).

Tagi: dźwigi Wadowice, usługi dźwigowe Wadowice, sala weselna Wadowice

You May Also Like