Wadowice – Ponikiew – Leskowiec

Ze stacji PKP w Wadowicach podążamy szeroką aleją obok osiedla XX-lecia PRL do skrzyżowania dróg, z którego skręcamy w lewo na ul. Sienkiewicza i do głównej drogi międzynarodowej E-7 (ul. 1 Maja). Idziemy szosą lekko pod górę, do centrum miasta i rynku, skąd w lewo na plac Kościuszki i do dworca PKS (15 min.). Na opisanym odcinku znaki niebieskie przebiegają równolegle ze szlakiem czarnym (drogą nr 9). Z dworca PKS nadal obydwoma szlakami podchodzimy lekko w górę na płd. ul. Kościuszki i dalej ul. Obrońców Stalingradu koło Ośrodka Zdrowia do skrzyżowania przy kościele Karmelitów Bosych Św. Józefa. Tutaj znaki czarne skręcają w lewo kierując się ku kulminacji Dzwonka.
Wśród rzadszych już zabudowań Wadowic droga wyrównuje się, po czym szlak niebieski łagodnym łukiem skręca na płd. zach. Na wprost ładny widok na Beskid Mały (Jaworzyna, Łysa Góra, Gancarz, Bliźniaki, Potrójna). W płytkim obniżeniu skręcamy ku zach. widząc z lewej w głębi Jaroszowicką Górę i obok pojedynczych domów łagodnie podchodzimy na płd. zach.

Wadowice - Rynek
Wadowice – Rynek

Droga skręca teraz na płd. ku granicy mieszanego lasu (od Wadowic 30 min. – 45 min.). Krótki odcinek lasem, dalej jego skrajem, z rozległą panoramą na Jaroszowicką Górę i Iłowiec, a w głębi na Żurawnicę z Podolską Gorą. Droga mija po lewej stronie mały punkt triangulacyjny na polach i przechodzi obok dwóch domów. Z widokiem na bliską już kulminację Łysej Góry dochodzimy do osiedla Zawadka i rozwidlenia dróg – droga w lewo prowadzi do wsi Gorzeń (z Wadowic 1 godz. – 1 godz. 15 min.). Wśród rzadko rozrzuconych zabudowań Zawadki, zwanej też Górnicą, szlak podchodzi na płd. zach. do granicy mieszanego lasu (tzw. Księży Las). Lasem stromiej wznosimy się na płd., po czym omijając stromy pn. stok Łysej Góry, trawersem tego stoku na płd. zach., szlak niebieski wyprowadza nas do grzbietu drewnianej kapliczki oraz skrzyżowania ze znakami żółtymi (droga nr 10). Znajdujemy się na przełęczy pod Łysą Gorą (od Wadowic 1 godz. 30 min. – 1 godz. 45 min.).
Znaki żółte i niebieskie biegną początkowo wspólnie około 50 m na zach., po czym za znakami niebieskimi skręcamy na płd. zach. w lewo jednostajnie w dół mieszanym lasem. Mijamy mały odcinek pola z widokiem na Gancarz i Potrójną i znów krótko przez las osiągamy granicę rozległych połaci pól. Odtąd jednostajne zejścia na płd. z pięknym widokiem na Żar, Królewiznę, Jaworzynę oraz Gancarz – w dole wieś Ponikiew z kościołem. Głębokim parowem szlak nasz schodzi do domów wsi Ponakiew (osiedla Pod Kopce i Graczowo) i w kierunku płd.—zach. do szosy Czartak—Ponikiew. Wraz z szosą skręcamy w prawo (150 m w lewo bar) i niebawem dochodzimy do końcowego przystanku PKS Ponikiew II (z Łysej Góry 30 min., od Wadowic 2 godz. – 2 godz. 15 min.).
Za przystankiem PKS szeroką drogą kierujemy się łagodnie w górę do tamy na potoku Ponikiewka. Szlak przekracza (bez kładki!) potok i wyprowadza nas na rozległe pola wzdłuż urozmaiconych meandrów Ponikiewki. Wznosimy się nieznacznie na płd. z widokiem na charakterystyczny, porośnięty wysokimi bukami grzbiet Jaworzyny.
W okolicach Ponikwi osiedla położone są często na wysokości 600 – 850 m n.p.m. Zwłaszcza w Górach Zasolskich jest bardzo wiele wysoko położonych przysiółków, o których tak pisał Emil Zegadłowicz w wierszu pt. „Do okolic Ponikwi”:
Nie znocie wy doliniocy ponikiewskich grap,
Ka sie na nic już nie przydo osił górskich szkap,
Ka trza wszyćko wnosić, znosić — choćby przyszło lec,
Po węzinach i wykrętach prostopadłych miedz..

Tagi: ogrodnik Wadowice, wesele Wadowice, sesja rodzinna Wadowice

You May Also Like