Bułgaria

Nie zniszczone przez człowieka plaże Morza Czarnego, wspaniałe klasztory, doskonale przygotowane stoki narciarskie – wszystko to sprawia, że Bułgaria stała się jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów krajem Europy Wschodniej. Prawie połowę powierzchni kraju zajmują góry: pasmo Starej Płaniny dzieli Bułgarię wzdłuż równoleżnika na dwie części od Sofii (Sofija) po Warnę. Góry Riła i Pirin rozciągają się na południe od Sofii. Z kolei na południe od miasta Płowdiw na miłośników górskich wycieczek czekają Rodopy. Mieszkańcy Zachodu powoli zaczynają zdawać sobie sprawę z korzyści, jakie może przynieść spędzenie urlopu w Bułgarii, a turyści mogą wręcz zagubić się wśród niezliczonych skarbów architektury i cudów natury, dostępnych tutaj za grosze.
Pierwsze państwo słowiańskie, założone przez ludy bułgarskie (Protobułgarów) i osiadłe na Bałkanach plemiona rolnicze, powstało w roku 681. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa przez cara Borysa I w 865 r., kraj dołączył do chrześcijańskiej Europy. Wprowadzenie wspólnej religii przyczyniło się do wewnętrznego umocnienia kraju, a niezależność jaką cieszył się miejscowy Kościół przyczyniła się do utrzymania niezawisłości kraju zarówno od Patriarchy Konstantynopola, jak i od Kurii Rzymskiej. Potężne mocarstwo zaczęło podupadać po śmierci cara Symeona. Jednakże w 1187 r. powstało równie potężne drugie państwo bułgarskie, które w szybkim czasie rozciągnęło swoje granice od Morza Czarnego po Morze Egejskie i Adriatyk. W tym właśnie okresie zbudowano wiele klasztorów, pałaców i kościołów. Okres rozkwitu został gwałtownie zahamowany w XIV w. kiedy to Turcy osmańscy spustoszyli kraj i na pięć wieków uczynili z narodu bułgarskiego naród chłopów.


Bułgarskie odrodzenie narodowe nastąpiło w XIX w. – ponownie powołano wtedy do życia niezależny Kościół, stworzono podstawy pod budowę systemu szkolnictwa. Następnie, mimo iż Wielka Brytania i Francja chciały zachować integralność Imperium Otomańskiego, rosyjsko-bułgarska koalicja pod wodzą cara Aleksandra II pokonała siły tureckie, dzięki czemu Bułgaria zdobyta znaczne terytoria na Bałkanach. Bułgarzy nie cieszyli się długo owocami zwycięstwa i podczas wojen bałkańskich oraz I wojny światowej ich kraj utracił znaczną część swego terytorium. Podczas II wojny światowej Bułgarzy stanęli po stronie Niemiec, lecz w końcu zrozumieli swoją pomyłkę i przeszli na stronę Rosjan. Po wojnie stosunki ze Związkiem Radzieckim zacieśniły się, lecz komunistyczna struktura zarządzania osłabiła znacznie bułgarska ekonomię. Ostatecznie w 1989 r. Bułgarska Partia Komunistyczna odwołała swojego przywódcę i przeprowadziła wolne wybory, na mocy których w roku 1990 w kraju przejął władzę rząd niekomunistyczny. Mimo, iż od tego czasu zakres swobód obywatelskich znacznie się poszerzył, to jednak wielu Bułgarów dotkliwie odczuwa dławiący uścisk ograniczeń finansowych i niebotycznie wysokiej inflacji.

You May Also Like