Kamień Pomorski

Przypuszczalnie nazwa Kamienia pochodzi od ogromnego głazu narzutowego, znajdującego się na północnym brzegu Wyspy Chrząszczewskiej, położonej w środku koryta Dziwny na wschód od miasta.

Historia miasta
Po raz pierwszy wymienia się Kamień w roku 1107 w opisie poddania się Bolesławowi Krzywoustemu kilku grodów pomorskich po zajęciu przez niego Kołobrzegu.
W roku 1124 przebywał w Kamieniu przez trzy miesiące biskup Otton z Bambergu z przeprowadzoną na polecenie Krzywoustego misją chrystianizacji. W mieście rezydował wówczas pierwszy władca Pomorza — Warcisław I.
Po zniszczeniu Wolina przez Duńczyków w roku 1176 przeniesiona została do Kamienia siedziba biskupstwa pomorskiego.
Od roku 1170 Duńczycy kilkakrotnie oblegali miasto. Wiosną 1185 roku flota duńska znowu zjawiła się pod Kamieniem. Zaskoczenie grodu nie udało się, bo lekkomyślnie rozpalone na brzegu ognisko zdradziło obecność wojsk duńskich. Król Kanut zniszczył jedynie przedmieście i okolicę. Książę Bogusław rozpoczął jednak pertraktacje z królem Kanutem na jego statku pod oblężonym miastem. Ostatecznie Bogusław zgodził się zapłacić trybut i złożyć hołd lenny z Pomorza Zachodniego. Był to epilog trzy wieki trwających walk z Duńczykami o ujście Odry, którzy dążyli do czerpania dochodów z handlu prowadzonego przez portowe grody słowiańskie. Zwierzchnictwo Duńczyków trwało przez 38 lat; potem Pomorze Zachodnie dostało się ponownie pod władzę cesarzy niemieckich.


Ostatni książę pomorski rezydujący w Kamieniu zmarł w roku 1186. Całą posiadłość dawnego grodu objął biskup. W XII i XIII wieku rezydowali w Kamieniu słowiańscy kasztelani książęcy: Zawist, Unima, Wargin i Stoisław.
W roku 1274 Kamień otrzymał lokacyjne prawa lubeckie. Na wzniesieniu zamieszkałym uprzednio przez Słowian a położonym na zachód od grodu, założone zostało nowe miasto. Książę potwierdził dotychczasowe posiadłości miasta — 40 łanów uprawnej ziemi — i zezwalał ponadto na zakup dalszych 60 oraz zakup pastwisk i użytków leśnych.
Kamień, chociaż leżący niedaleko morza, nie brał poważniejszego udziału w żegludze i handlu morskim. Jego podstawy rozwojowe leżały raczej w rolnictwie, rybołówstwie i rzemiośle. Posiadłości wiejskie małego Kamienia nie były wiele mniejsze niż tereny rolnicze większego i ludniejszego Szczecina.
Zabudowę średniowiecznego Kamienia rozpoczęto dopiero po najeździe brandenburskim w roku 1308, kiedy całe miasto z wyjątkiem katedry spłonęło. Miasto otoczone zostało murami obronnymi, pośrodku był prostokątny rynek z ratuszem, a z rogów rynku wychodziły pod kątem prostym ulice, które łączono poprzecznicami.

Tagi: drzwi Kamień Pomorski, okna Kamień Pomorski

You May Also Like