Koszalin

Gdy, las na mierzei został bezmyślnie wytrzebiony, zachodnie wiatry zasypały przesmyk piaskiem. Dzisiejszy przesmyk na zachód od wsi Czajcze, powstał po sztormie w roku 1690, kiedy to rozszalałe fale przerwały wąską w tym miejscu mierzeję. Nowy kanał był już jednak za płytki dla utrzymywania żeglugi. Tak zakończył się pierwszy etap historii koszalińskiego portu morskiego.
Wiemy, że na początku XIX wieku odbywał się jeszcze przeładunek towarów na redzie, na wysokości wsi Unieście. Przy brzegu znajdowały się dalby z pierścieniami cumowniczymi a na lądzie istniał magazyn. W grudniu 1832 roku starszy kupiectwa koszalińskiego Vogel, donosił burmistrzowi Braunowi, że w okresie od 7 marca do 30 listopada wyładowano na redzie Unieścia 20.590 centnarów i 44 funty, a załadowano 1905 centnary i 64 funty różnych towarów nie wliczając w to zboża. Sprawozdanie określa, że „nie jest to suma nieznaczna”.


Tak rozpoczął się drugi etap historii portu koszalińskie­go — niezrealizowany projekt budowy nowego portu, który przez kilka lat zaprzątał umysły koszalinian.
Gdzie i w jaki sposób narodził się ten projekt, nie wiadomo. Na miejscu w Koszalinie duszą tego przedsięwzięcia był burmistrz i dyrektor policji w jednej osobie – August Ernest Braun. Braun piastował te urzędy od roku 1816 aż do swojej śmierci, to jest do roku 1859. Był to człowiek bardzo energiczny i rzutki, który dużo zdziałał dla swojego miasta, a jego udział w projekcie portu morskiego wynikał chyba nie tylko z urzędu. Głównym założeniem projektu było, że port miał być przeznaczony dla łodzi frachtowych, których zanurzenie wynosiło 4, najwyżej 4,5 stopy (1,26-1,41 m). Projekt przewidywał umocnienie przesmyku na mierzei i budowę falochronów a następnie budowę kanału z południowego brzegu jeziora do miasta. Ogólny koszt przedsięwzięcia miał wynosić 80 tysięcy talarów. Kupiectwo koszalińskie nie było projektem aż tak zainteresowane, aby ponosić ogromne koszty bez pewności zysków. Jeszcze w roku 1859 koszalińscy kupcy posiadali sześć statków o nośności 492 łasztów.
W roku 1863 powstał nowy projekt budowy portu koło Mielna oraz kanału łączącego basen portowy z jeziorem Jamno. O upadku tego projektu zadecydowała kolej żelazna, która z roku na rok obniżała swoje stawki przewozowe. I w ten sposób zakończył się drugi etap historii koszalińskiego portu.
Obecnie rozważane są projekty budowy na Jamnie dużego ośrodka przemysłu morskiego.
Gdy mowa o historii Koszalina – miasta i portu — nie sposób pominąć odległą o 4 km na północny wschód od miasta Chełmską Górę, świętą górę Pomorzan, z daleka widoczny znak rozpoznawczy dla żeglarzy (137 m n.p.m.).

Tagi: Zdjęcia ślubne Koszalin, haccp Koszalin, Koszalin Niemcy bus, busy do Niemiec Koszalin

You May Also Like