Darłowo i Darłówko

Miasto portowe i kąpielisko morskie na prawym brzegu rzeki Wieprzy, w odległości 3 km od morza.
Dzisiejsze Darłowo dzieli się na dwie odrębne części, a mianowicie na właściwe Darłowo, które stanowi zachowany niemal w czystej formie przykład miasta średniowiecznego o szachownicowym układzie ulic oraz Darłówko — nadmorską miejscowość kuracyjno-wypoczynkową, zabudowaną willami i pensjonatami wśród sosnowego lasu. Darłowo wraz z Darłówkiem liczy ponad 10 tysięcy mieszkańców.

Historia miasta
Pierwsza wzmianka o Darłowie pochodzi z roku 1205. W okresie wczesnośredniowiecznym było tu grodzisko. Okolice Darłowa nazywano „terra Dirlowa” lub też „castellania de Thirlow”.
W roku 1270 książę rugijski Wiczesław II nadał mieszkańcom Darłowa prawa miejskie.
Po śmierci księcia Mestwina II, który prowadził na Pomorzu politykę wybitnie antyniemiecką, krzewiąc i utrwalając odrębność narodową i więź z Polską – zaczęły się długotrwałe spory o sukcesję.
W XIII wieku Darłowo było warownią polską, jedną z dwunastu, które w roku 1307 Piotr Święca, sprzeniewierzywszy się królowi Łokietkowi, wydał zdradziecko Brandenburczykom.
W roku 1312, Piotr, Jaśko i Wawrzyniec Święcowie, piszący się wojewodami całego Pomorza, nadali Darłowu przywilej powtórnej lokacji miasta na prawie lubeckim i odbudowali zniszczony w ostatnich wojnach z Krzyżakami zamek. W roku 1313 zamek został opanowany i obsadzony załogą przez księcia Pomorza Zachodniego Warcisława IV. Darłowo rozkwitało gospodarczo i umacniało swoje znaczenie polityczne.

Darłowo
Darłowo

Gromadząc coraz większe zasoby materialne i bogacąc się, miasto coraz bardziej uniezależniało się od władzy książęcej. W celu zapewnienia sobie pełnego bezpieczeństwa, Darłowo zawarło w roku 1418 przymierze zaczepno-odporne ze Słupskiem i Sławnem.
W drugiej połowie XV wieku nawiedziła miasto trzykrotnie dżuma, zbierając śmiertelne żniwo.
Na podstawie starej ordynacji miejskiej rada miasta składała się z trzech burmistrzów, dwóch podskarbich, 6-7 radnych i jednego syndykusa. Kadencja rady upływała corocznie w piątek „po św. Łucji”.

Tagi: pokoje dwuosobowe Darłówko, noclegi z balkonem Darłówko, kwatery blisko plaży Darłówko, kwatery z balkonem Darłówko

You May Also Like