Łeba – Ustka

Wyruszając na trasę naszego szlaku, udajemy się z dworca kolejowego (0 km.) w lewo i przechodzimy przez drewniany most na rzece Łebie (0,5 km). Następnie idziemy szeroką drogą, którą opuszczamy, gdy skręca ona w lewo (1 km) i maszerujemy dalej prosto, drogą. Po prawej stronie mijamy duże i bardzo ładne pole namiotowe, będące pod opieką Rady Narodowej i dochodzimy do „Orbisowskiego Ośrodka Campingowego”. Za Ośrodkiem (800 m od rozwidlenia) idziemy w prawo wzdłuż płotu a następnie po przejściu około 140 m, skręcamy w lewo i po przejściu dalszych 120 m, w głębi lasu widzimy ruinę opuszczonego w roku 1590 kościoła św. Mikołaja, stojącego ongiś w centrum Starej Łeby. Podobno jeszcze około roku 1860 obok ruiny znajdował się otwór. Gdy wrzucało się tam kamień, można było słyszeć uderzenie, jak gdyby kamień spadał po schodach, a potem uderzenie o metaliczny przedmiot. Może były to odgłosy pochodzące od uderzenia o trumny, a może znajdowały się tam skrzynie ze skarbami? Po zwiedzeniu ruiny oraz kąpieli w morzu wracamy z powrotem do drogi brukowanej (1 km) i idziemy nią na południowy zachód. Po prawej i po lewej stronie drogi rozciąga się las na mokradłach, często występujących na zapleczu terenów wydmowych. W lesie, po prawej stronie na sztucznym wzniesieniu, znajduje się mały cmentarzyk.

Łeba
Łeba

Po stronie południowej ciągnie się długie na 17 km jezioro Łebsko, największe z naszych jezior przybrzeżnych i trzecie co do wielkości w Polsce. Powierzchnia jego wynosi 76 km2, a największa głębokość nie przekracza 5,3 m.
We wsi Rąbki (3 km) rozpoczyna się teren projektowanego Słowińskiego Parku Narodowego. Dalszy przejazd pojazdów mechanicznych jest zabroniony.
Słowiński Park Narodowy obejmuje 17939 ha. Jest to trzeci co do wielkości (po Kampinoskim i Tatrzańskim) Park Narodowy w Polsce. Granica Parku przebiega od punktu 184 750 m wybrzeża Morza Bałtyckiego do północno-wschodniego wybrzeża jeziora Łebsko, wzdłuż jego południowego brzegu, obejmuje tereny wokół wsi Kluki, biegnie wzdłuż Zachodniego brzegu jeziora Łebsko do Czołopina, wzdłuż południowego brzegu jeziora Dołgie i dalej wzdłuż wschodniego, południowego i zachodniego brzegu jeziora Gardno do wsi Rowy (217,3 km wybrzeża bałtyc­kiego).
Ochronie ścisłej podlega 6 954 ha i składają się na nie następujące pozycje: 3 516 powierzchni wód obejmujących części przybrzeżne jezior, będące miejscem gniazdowania ptactwa, 77 ha torfowisk i łąk nadbrzeżnych, 650 ha lotnych piasków (ruchome wydmy), 2 711 ha karłowatego lasu sosnowego na wydmach mierzei.
Ochrona ścisła zmierza do zachowania w stanie nienaruszonym całości przyrody a w szczególności do utrzymania naturalnego stanu całych zespołów.
Utworzenie Słowińskiego Parku Narodowega ma na celu ochronę terenów, które wyróżniają się zarówno charakterystycznym krajobrazem jak i wysokimi wartościami przyrodniczo-naukowymi i turystycznymi. Na powstanie owego swoistego krajobrazu złożyła się tu zarówno praca lądolodu skandynawskiego jak i nieustanna działalność morza i wiatrów. Jeziora przybrzeżne, powstałe z dawnych zatok morskich, stanowią cenny obiekt badań ornitologicznych, tak z uwagi na ogromne bogactwo ptactwa wodnego gnieżdżącego się na tych wodach, jak też z uwagi na doniosłą rolę jezior jako ostoi dla ptactwa w czasie wiosennych i jesiennych przelotów. Na specjalną uwagę zasługuje charakterystyczny typ lasu sosnowego. Poważną rolę odgrywają też względy etnograficzne (np. wieś Kluki).

Tagi: Hotel Łeba, pokoje gościnne Łeba, wynajem pokoi Łeba

You May Also Like